สพป.ชบ 3 : ร่วมการประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล(Video Conference)

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานงานเขตพื้นที่ นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล(Video Conference) “ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19”