สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด แบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด แบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและรับนโยบายแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1

ธนารัตน์ สีหลิ่ง
Latest posts by ธนารัตน์ สีหลิ่ง (see all)