ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้คณะลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนกรณีบ้านประสบอัคคีภัยเป็นการเร่งด่วน

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นางกฤตาพร ธรรมวงศา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเด็กหญิงโสฑิตา จันไพรสน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน กรณีบ้านประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 32 หมู่ 1 ต.สะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการเบื้องต้นแล้ว

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)