สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค ช่วยเหลือและให้กำลังใจ นักเรียนในสังกัดที่ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564  เวลา 14.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค ช่วยเหลือและให้กำลังใจ นักเรียนในสังกัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ โรงเรียนบ้านท่าประทายโนนตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม