นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเตรียม เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564