สพม.39 มอบเงินช่วยเหลือบ้านเด็กไฟไหม้

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้นางชวนชม นิ่มเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบเงิน สิ่งของเครื่องใช้ช่วยเหลือ นายอภิสิทธิ์. ศิริคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่บ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง โดยโรงเรียนดอนทองวิทยาจึงขอประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ ผู้ประสงค์บริจาคช่วยเหลือ โดยสามารถโอนเงินบริจาคช่วยเหลือได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นางสิน วรรณภพ และ นายอภิสิทธิ์ ศิริคำ เลขที่บัญชี 677-7-69186-3 สาขา บิ๊กซี พิษณุโลก เบอร์โทรติดต่อ 090-237-7937