ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมสัญจรผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดโครงการประชุมสัญจรผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดย นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในทุกจุดที่จัดให้มีการประชุมสัญจร เนื่องจากมีนโยบายและข้อราชการที่มีความจำเป็นต้องชี้แจง ทำความเข้าใจและมอบหมายการดำเนินการให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 136 แห่ง และด้วยอยู่ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงได้กำหนดให้มีการประชุมสัญจร จำนวน 3 จุดการประชุมเพื่อเป็นการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดย ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประชุม ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม2564  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอพิชัย ประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาอินวิทยาคม อำเภอพิชัย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 และวันนี้(25 ตุลาคม 2564) ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอตรอน ทองแสนขันและลับแล ณ หอประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) อำเภอลับแล ซึ่ง นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ส่งต่อนโยบายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้มอบให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ สู่ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนำสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะในเรื่องของแนวทางการดำเนินการเพื่อการเปิดภาคเรียน ที่ 2/2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสถานการณ์และสภาพบริบทของพื้นที่ตั้งของแต่ละสถานศึกษาที่จะสามารถจัดให้มีการเรียนการสอนได้ในรูปแบบใด และมอบนโยบายตามจุดเน้นของผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 “หน้าสวย หลังสวย สุขลักษณะ สักสวย กล้วยงาม” เพื่อให้สถานศึกษาได้นำไปดำเนินการตามแนวทางของจุดเน้นให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และสภาพบริบทของสถานศึกษาและชุมชน รวมทั้งแจ้งนโยบายสำคัญที่จะดำเนินการคือการมอบหมายให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดในการจัดการเรียนการสอนในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ครบ 100% ของสถานศึกษาในสังกัด