สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือ นักเรียนในสังกัดที่ประสบภัยน้ำท่วม โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค ช่วยเหลือและให้กำลังใจ นักเรียนในสังกัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม