พิธีรับเงินพระราชทานของพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 ที่ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วย นายสมคิด มาหล้า ดร.อรชร ปราจันทร์ นายวีระพงศ์ คำกมล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 และบุคลากร สพป.ตาก เขต 1 ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีรับมอบเงินพระราชทานของ พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงิน ส่วนพระองค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองฯผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอาคารแม่’80 สพป.ตาก เขต 1