สพป.กระบี่ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สพป.กระบี่   นายสพล  ชูทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมทีมบริหารที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  พร้อมทีมศึกษานิเทศก์  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-2019  พบว่า การฉีดวัคซีนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.กระบี่  มีการฉีดไปแล้วกว่า 96%  อีก 4% ที่ยังไม่ฉีด พบว่า บางส่วนรอวัคซีนทางเลือก  บางส่วนมีโรคประจำตัว  หรือบางคนเพิ่งคลอดบุตรต้องให้นมบุตร