ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 2

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เพื่อถวายความจงรักภักดีและสนองพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานขององค์ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติไปสู่เด็กและเยาวชน เพื่อบ่มเพาะเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบต่อสังคม