สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุสำหรับสถานศึกษา อำเภอแกดำ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุสำหรับสถานศึกษา อำเภอแกดำ โดยมี นางปริยากร บุญจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสุดารัตน์ เพียลา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

ธนารัตน์ สีหลิ่ง