สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม