สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และหารือการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา


วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และหารือการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมหารือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2