การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์เรื่อง การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562  จำนวน 15 สาขา 51 รางวัล รายละเอียดเพิ่มเติม ดังไฟล์แนบนี้ รายละเอียดการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานดีเด่น วันสตรีสากล 2562