นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รับการประเมินสัมฤทธิ์ผล (Coaching) การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รอบ 1 ปี)

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รับการประเมินสัมฤทธิ์ผล (Coaching) การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รอบ 1 ปี) ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ร้อยแก่นสารสินธุ์ ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด