Cobra Gold 19 สร้างอาคารเอนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ร่วมพิธียกเสาเอก เพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน อ.เมือง จ.ตาก ซึ่งการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แห่งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยฝึกมวลชนสัมพันธ์การฝึกร่วม/ผสม คอบบร้าโกลด์ 19 (Cobra Gold 19) นำโดย พ.ท.ประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 เป็นประธานในพิธียกเสาเอกในวันนี้.