ธนาคารโรงเรียน รักการออม

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายยุทธการ เสนากลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้สรุปผลการดำเนินงาน  “ธนาคารโรงเรียน” ของโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งธนาคาร เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรักการออม เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมเงิน ซึ่งธนาคารโรงเรียนเปิดให้บริการแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ในช่วงช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ และช่วงเวลาพักเที่ยงของทุกวัน การร่วมบริหารและดำเนินงาน โดยตัวแทนนักเรียนซึ่งมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด ๓๔๘ คน มียอดเงินฝากรวมทั้งสิ้น ๑๕๓,๑๘๗ บาท พร้อมกันนี้ได้มอบ “กุ๊กไก่ออมสิน” ให้กับสมาชิกที่มียอดเงินฝากตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไป โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สาขาลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์