ผอ./รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

วันที่  26  กันยายน  2561  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  ซึ่งเป็นการประชุมในวันที่สอง โดยมีนายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม