+++กลุ่มโรงเรียนเมืองปอน-แม่กิ๊ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 ติว O-NET นักเรียน ชั้น ป.6และ ม.3+++

^^^^^  วันนี้   นายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  ผอ.กลุ่มอำนวยการ รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต  1 พร้อมด้วยนายเรืองเดช  สุขโอรส  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  เยี่ยมชมและให้กำลังใจข้าราชการครู  นักเรียน  กลุ่มโรงเรียนเมืองปอน  แม่กิ๊  ในการเข้าค่ายวิชาการ  ติวนักเรียน  ชั่น ป.6  และม.3   เพื่อเตรียมสอบ O-NET   ตามโครงการส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มโรงเรียนมืองปอน  แม่กิ๊   อ.ขุนยวม  จ.แม่ฮ่องสอน

///  โครงการดังกล่าวได้มีการประสานงานเพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่  เพื่อร่วมใช้ทรัพยากรบุคคล  สถานที่ งบประมาณ ในการพัฒนาผู้เรียน และให้ผู้เรียนได้มีโอกาสรับรู้และเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เรียนในโรงเรียนอื่น ๆ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนที่จะจบการศึกษา  ได้จบออกไปอย่างมีคุณภาพ  และเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะสามารถได้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่  21-25  มกราคม  2562  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน  อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ขอขอบพระคุณท่านผอ.เอนก  ไชยโย  พร้อมคณะที่ให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยมค่ะ///  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว+++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน