สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมบุคลากรกลุ่มครูธุรการ อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายอนันต์ ถมทองทวี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ได้ประชุมชี้แจงการจัดทำเอกสาร เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าเหมาบริการ ให้บุคลากรกลุ่มครูธุรการ อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท ที่โรงเรียนเป็นผู้จัดทำสัญญาในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา/////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang