นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ

สพม.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงพิมพ์นารา ยืนนาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนนวมนิทราชูทิศ พายัพ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ ในการแข่งขันการอ่านฟังเสียง โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี”