ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประชุมบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

เวลา 08.30 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมงานวันประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)