นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมอ่านฟังเสียง

สพม.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จำนวน 2 คน ได้แก่ นายวรภิชาติ มินประพาฬ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมอ่านฟังเสียง และนางสาวกัลยรัตน์ พอก๊ะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 กิจกรรมอ่านฟังเสียง ตามโครงการเท่อย่างไทย โดยไฟ-ฟ้า ทีทีบี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่งทั้ง 2 คน และขอชื่นชมคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ