กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.15 น.  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   พร้อมพบปะ พูดคุย แจ้งข้อราชการ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1