สพป.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด เปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่  1  พฤศจิกายน 2564 นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ต ซึ่งผ่านการประเมินตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง จัดรูปแบบการเรีบนแบบสลับกลุ่มนักเรียน ทั้งนี้ก่อนเปิดภาคเรียนได้มีการประชุมกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง เพื่อสร้างความมั่นใจ สร้างความร่วมมือในการเกิดเรียนและร่วมกันพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป