สพป.ระยอง เขต ๒ ส่งตัวนักเรียนโครงการทวิภาคี ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ และนายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายประณต ยุทธเจริญกิจ ครูโรงเรียนวัดป่ายุบ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามและโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด นำนักเรียนโครงการทวิภาคีในความร่วมมือของมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อ.แกลง และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL.) จำนวน ๖ คน เดินทางเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ณ บริษัท รีซอส รีโคเวอร์รี่ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแท็นท์ จำกัด ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์พาหนะในการเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมนี้ ได้ดำเนินการนำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ ณ โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา