สพป.ลำพูน เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมผอ.รร.ครั้งที่ 1/2562

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการปฏิบัติงาน จากดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ.และคณะ และในโอกาสเดียวกันนี้ สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2562 เพื่อชี้แจงแนวนโยบายด้านการศึกษาที่โรงเรียนต้องดำเนินการ พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น โดยมีดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562