นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหัสขันธ์ก้าวหน้าุ โดยมีนายประเดิม วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ