สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมเพื่อจัดทำสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการฯ

วันที่ 2  พฤศจิกายน 2564  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมเพื่อจัดทำสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000 บาท จำนวน 75 รายและตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 23 ราย โดยมีนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบปะให้โอวาทก่อนดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างฯ