สพป.มหาสารคาม เขต 1 การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ต่อด้วยการประชุมสร้างความเข้าใจและมอบหมายภารกิจตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1