ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมชม สพม.เลย หนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู นายปฐมพงษ์ สมอฝาก นายไพชยา พิมพ์สารี และนางกชพร มณีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับต้อนรับดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นนพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางออกตรวจราชการเปิดห้องเรียนรูปแบบ On Site โรงเรียนในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 (อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ได้ให้เกียรติเดินทางเข้าเยี่ยมชมภูมิทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคาร 3 ชั้น รูปตัว L  สะพานรักเลยลำภู จุดชุมวิวที่สร้างตามแนวโค้งของพื้นที่ยาวกว่า 100 เมตร  ถนนสายสุขภาพ เส้นทางเดินวิ่งเชื่อมต่อกับโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กว่า 3 กิโลเมตร และพื้นที่โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง สืบสาน รักษาต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอ

…………………………………………..