สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมต้อนรับกรรมการที่ปรึกษา รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและบันทึกเทปการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ฯ โรงเรียนสุนทรวัฒนา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วย ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะร่วมต้อนรับคุณกันติพจน์   สิริภักดิสกุล กรรมการที่ปรึกษา รมช.ศธ.ดร.คุณหญิงกัลยา โสพณพาณิช นายเอกสิทธิ์  ปิยะแสงทอง นักวิชาการ สพฐ. และนางสาวกชณิชา ศิริภักดีสกุล  ผู้จัดโครงการ Unplugged Coding มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา  ในการบันทึกเทปการจัดการเรียนรู้  เพื่อเผยแพร่ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศได้ศึกษาเรียนรู้ ในระบบ OBEC CONTENT CENTER สพฐ. และบบ TU THESIS ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ซึ่งโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นโรงเรียนได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-3 กิจกรรม Unplugged Coding