สพป.กระบี่ ประชุมเตรียมต้อนรับการลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ

            วันที่ 3  พฤศจิกายน  2564 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมทีมบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และผู้บริหารโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อปรึกษาหารือและตรียมต้อนรับการลงพื้นที่จังหวัดกระบี่  ของนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ระหว่างวันที่ 15-16  พฤศจิกายน  2564  โดยกำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในอำเภอเมืองกระบี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 1 โรงเรียน