ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำทีมบุคลากรตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนวันแรก ครบ 100%

1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำทีมบุคลากรซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้ง 3 ท่าน และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site เป็นครั้งแรก หลังจากหยุดไปเป็นเวลานานและโรงเรียนที่มีความพร้อมผ่านการประเมินตามมาตรการแต่ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ได้ จึงจัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) จำนวน 136 โรงเรียน จากสรุปผลและประเมินผลการตรวจเยี่ยม มีโรงเรียนที่เปิดเรียนแบบ On-site จำนวน 122 โรงเรียน โรงเรียนมีความพร้อม ครูและบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนอย่าเคร่งครัด โดยมีครูกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการตามมาตรการ เช่น การจัดเวร อสม.ของชุมชน ช่วยคัดกรองนักเรียนในตอนเช้า ร่วมตรวจสอบดูแลนักเรียนในการรักษาความสะอาดและรักษาระยะห่างตามมาตรการ เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลาน ลูกๆ นักเรียน ทุกโรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด  อนึ่ง ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)ได้รับความกรุณาจาก นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งดูแลหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติลงพื้นที่ร่วมตรวจเยี่ยมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมอบนโยบาย และให้กำลังใจในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ด้วย