สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมรอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ และผู้บริหารการศึกษามีความเข้าใจในเป้าหมายและการดำเนินงานของพื้นที่นวัตกรรมฯ ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สพป.ระยอง เขต ๒