สพป.กรุงเทพมหานคร จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2564 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมและให้เกียรติบรรยายเรื่อง “กรอบทิศทางพัฒนาการศึกษา ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ทั้งนี้ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล ดร.ยุทธนา สำราญกิจ ดร.วิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ภาพ : นายนฤสรณ์ ทองใบ

วัฏจักร ประมวลศิลป์
Latest posts by วัฏจักร ประมวลศิลป์ (see all)