สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะสพฐ.ลงพื้นที่ตรวจราชการ


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับ        นางลำไย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านควนยวน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)