อุตรดิตถ์ โดย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1

5 พฤศจิกายน 2564  นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงาน กำหนดหลักสูตรการอบรม 5-7 พฤศจิกายน 2564 เป็นเวลา 3 วัน ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากทุกสังกัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 60 คน โดยเป้าหมายพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาในสถานศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้อำนวยการฝึกการอบรม