ผอ.เขตพบปะและให้โอวาทนักศึกษาทุนโครงการการผลิตเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

^^^วันจันทร์ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พบปะและให้โอวาทผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1จำนวน 2 คน 1.นางสาวปิติมา แสงศุภจันทรา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอนและ2.นางสาวอักษรศรี ยองเพชร โรงเรียนบ้านทุ่งยาว อำเภอปาย โดยท่านได้ให้ข้อคิดการทำงาน กฎระเบียบ วินัยทางราชการ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ ห้องผู้อำนวยการ+ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน