ผอ.สพป.มส.1 ร่วมประชุมจัดทำข้อมูลวัคซีนโควิด-19(Pfize)

<<วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยนางแสงเดือน พิศไหว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการให้บริการวัคซีนโควิด -19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่านชนก มากพันธุ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 2 // ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน////

ธีรธิดา พรหมมาแบน