สพม.สกลนคร ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการร่วมเป็นคณะดำเนินงานด้านยานพาหนะ กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ผู้บริหารจาก 11 โรงเรียนตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร