เปิด“กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสาน รักษาวัฒนธรรมประเพณี”ร.ร.บ้านหลุบโพธิ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น.  ส.ต.ท.จรัญ  ชูชื่น  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ได้รับมอบหมายจากนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสาน รักษาวัฒนธรรมประเพณี”  ณ โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์  อ.บ้านเขว้า  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็นสถานศึกษานำร่องเพื่อเข้าร่วม โครงการอารยเกษตร สืบสาน ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ปีการศึกษา 2564   โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ,ผู้ปกครอง  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ศิริรัตน์ หาญเวช