นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 กลุ่มเครือข่ายพุทธไสยยาสน์และสามชัย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 กลุ่มเครือข่ายพุทธไสยยาสน์และสามชัย ณ ห้องประชุมโปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการ ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ และรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางการพัฒนาการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ