ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม สถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 เพื่อให้กำลังใจคณะครูและผู้บริหาร ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยท่าน ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ได้มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 และ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดี สะอาด ปลอดภัย เน้นย้ำให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องฉีดวัคซีนป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการ ศบค.ตาก อย่างเคร่งครัด