สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 9:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ซึ่งรับผิดชอบงานของกลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ ทุกคนร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อราชการ ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 แนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ รวมไปถึงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3