นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบรางวัลคุณากร และรางวัลครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2564 ของ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธี
มอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์ ประจำปี พ.ศ.2564 ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยสำนักงานงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีข้าราชการครูเข้ารับรางวัลจำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธี