สพป.พัทลุง เขต 2 ดำเนินการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายพยูน พูนเกตุ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิสิษฐ์ เกลี้ยงสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนตรน คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และนายศุภชัย การนาดี  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นางสาวพจนารัตน์ อำไพฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นประดู่ ณ โรงเรียนบ้านต้นประดู่ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง