สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2564 จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2564 จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมดอกจาน สพป.มหาสารคามเขต 1

ธนารัตน์ สีหลิ่ง
Latest posts by ธนารัตน์ สีหลิ่ง (see all)