+++++ แม่ฮ่องสอน เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน..ไม้ทิ่มตา +++

^^^^  วันนี้  นายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  ผอ.กลุ่มอำนวยการรักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  มอบนางเอมอร  รัตนเพ็ญ  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมทีม ฉก.ชน.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านหมอแปง  อ.ปาย เด็กชายเมธิน  มูลคำ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับอุบัติเหตุหกล้มโดนไม้ทิ่มบริเวณตาด้านขวา   ได้รับบาดเจ็บและขณะนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์    จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยแพทย์ได้ทำการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว++++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน